Posts

Quetzaltenango AKA Xela Bucket ListLake Atitlan Tours

Quetzaltenango | Tours | Hiking | Coffee | Culture | Food

, ,
Quetzaltenango Tours and Travel - Lake Atitlan Tours and Travel Services. Why is Quetzaltenango called Xela? Our Tour and Travel service.
Guatemala's Top Cooking

Guatemala’s Top Cooking School

Guatemala's Top Cooking School finds a new home in San Pedro Lake Atitlan. Lake Atitlan. Mayan Kitchen Cooking School in San Pedro