Posts

The Village of San Juan Lake Atitlan

The Village of San Juan Lake Atitlan

/
The Village of San Juan Lake Atitlan The village of San Juan La Laguna is located on the southern shore of Lake Atitlan.  San Juan population